išblizginti

išblizginti
išblìzginti tr. 1. padaryti blizgantį: Pasipuošęs šventadieniškai išblizgintais batais J.Avyž. Pirma išvalo, ištepa, paskui išblizgina parketą . 2. padaryti puikiai atrodantį: Už kieno pinigus jis išblizgino sodybą? J.Avyž.išpuošti: Išblìzgintas kavalierius Šts. | refl.: Išsiblìzginusios eita ponios Gršl. 3. prk. išmesti laukan, išvaryti: Ans ją išblìzgino BzF100. \ blizginti; įblizginti; išblizginti; nublizginti; pablizginti; sublizginti; užblizginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • išblizginti — išbli̇̀zginti vksm. Ant išbli̇̀zginto parkèto sùkasi šokėjų póros …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • blizginti — blìzginti, ina, ino 1. tr., intr. daryti, kad blizgėtų: Blìzgino ir nublìzgino, net par daug! Brs. Kareiviai (orkestras) eina, trūbus blizgindami Plng. Kad audžiau, kad blìzginau, jauna kad buvau Lnk. Vė[ja]s tošeles blizgina, ir y[ra] beržas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvaškuoti — tr. K, Š, NdŽ; LL299 1. Lš, PnmR, Slm, Grž ištrinti, ištepti vašku: Batsiuvio dratos galiuką išvaškuoji, jis tada sulimpa ir pasidaro aštrus Grš. Kumelę paimsim, vašku išvaškuosim ir ją (raganą) išvesim kumelės pažiūrėt DvD210. | refl. Š: Prie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššveisti — iššveĩsti, čia (ìššveičia), ìššveitė 1. tr., intr. Sut, N, Rtr, Š, Ser, NdŽ, KŽ trinant kuo išvalyti, išblizginti: Neižšveičiamas, neižtrinamas SD192. Jam pečius ìššveičiau (nutryniau) Sem. Iššveĩsk man rendelį J. Puodus, būlo, ìššveičia su …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššviesti — iššviẽsti, iššviẽčia (ìššviečia), ìššvietė 1. intr. K, Rtr, KŽ kurį laiką šviesti kam, žibinti: Visą naktį aš jam ìššviečiau Š. | refl. K: Dar turim kiek žibalo – tuos metus gal kaip išsišviẽsim Lnkv. 2. tr. iš eilės viską nušviesti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžibinti — išžìbinti tr. 1. Š, KŽ sunaudoti žibinant: Išžìbinau visus šakalius, nebliko J. Išžìbinau visą žibalą Š. Gesyk balaną, ba visą išžìbysi Pns. 2. kurį laiką žibinti: Išžìbinom, žinot, visą naktį Pns. 3. N išleisti ką su šviesa, su žiburiu. 4.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nublizginti — nublìzginti tr. 1. padaryti blizgantį, nužibinti: Kasdien glotniai nusiskutęs, nublizginti batai B.Sruog. Jis buvo su labai nublizginta riebalais liemene rš. | Prieš važiavimą gerai nublizginau (gerai nušėriau, kad plaukas blizga) arklį Btg. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pablizginti — pablìzginti tr. 1. padaryti labiau blizgantį: Nelabai blizga čebatai, dar pablìzgink Rm. | Pablìzgino kruopas, prižilino kiek pienu ir srebia per dieną Ds. blizginti; įblizginti; išblizginti; nublizginti; pablizginti; sublizginti; užblizginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peršveisti — 1. tr. NdŽ trinant iš naujo išvalyti, išblizginti: Šitas grindis dar reikia paršveist Jrb. 2. tr. šnek. pertvoti, peršerti, suduoti: Ar nereiks tau kokį kartą diržu paršveĩst už tokius darbelius?! Paį. 3. tr. Vkš šnek. permesti, persviesti per… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rodyti — 1 rodyti, o (rodžia Kp, Čb, Sn; PK93, ija; N), ė ( ijo) 1. tr. R, Sut, N, K duoti pamatyti, teikti žiūrėti, apžiūrėti: Man rodos, aš tau rodžiau mano pirkalus J. Rodyti kam paveikslą, nuotrauką NdŽ. Dabar nerodžiu nieko niekam JnšM. Dedąs pinigus …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”